El Nus

 
 
   El Nus
 
 
    En TON s´havia aixecat de la taula. Necessitava fer un crit.
 
 
                                                                              (Enregistrament: telèfon mòbil)
 
 
   The Knot
 
 
   TON had risen from the table. He needed to scream.
 
 
                                                                            (Recording mode: Direct mobile phone)